Khung tranh bình hoa xanh 100x100

Khung tranh bình hoa xanh 100x100

512,000,000₫

Kích thước: D1000 - R1000 mm
Vật liệu: 
Gỗ, tranh sơn dầu