Bình hoa trang trí 6175156LL

Bình hoa trang trí 6175156LL

76,000,000₫

Kích thước: D140 - C250 mm
Vật liệu: 
Thủy tinh